Punkty sprzedaży oferujące meble KAM są niezależnymi pod względem prawnym i ekonomicznym podmiotami gospodarczymi. Na podstawie umowy zawartej ze Spółką Meblową KAM sp. j. przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży mebli KAM, są uprawnieni do korzystania z oznaczeń słowno-graficznych KAM, jednakże będąc niezależnymi przedsiębiorcami osobiście odpowiadają za prowadzoną sprzedaż, jakość obsługi i kontakt z klientem. 

Sieć sprzedaży mebli KAM

Punkty sprzedaży mebli KAM

Punkty sprzedaży oferujące meble KAM są niezależnymi pod względem prawnym i ekonomicznym podmiotami gospodarczymi. Na podstawie umowy zawartej ze Spółką Meblową KAM sp. j. przedsiębiorcy prowadzący punkty sprzedaży mebli KAM, są uprawnieni do korzystania z oznaczeń słowno-graficznych KAM, jednakże będąc niezależnymi przedsiębiorcami osobiście odpowiadają za prowadzoną sprzedaż, jakość obsługi i kontakt z klientem. 


  Salon Firmowy KAM w Milejewie
Prowadzi sprzedaż w obrębie 50 km od siedziby firmy.
  Niezależne punkty prowadzące sprzedaż pełnej oferty mebli KAM
(KAMDUO, KAMDUO XL, OLIVIA SOFT, OLIVIA, KAMMODUŁ, KAMPLUS)
  Niezależne punkty prowadzące sprzedaż wybranych mebli z oferty KAM
(KAMDUO, KAMDUO XL, OLIVIA SOFT)