Wsparcie fifnasowe UE

Projekt Unii Europejskiej w KAM

 

"Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020"

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Dofinansowanie projektu z UE: 342 568,50 PLN