Gwarancja solidności KAM

Normy KAM

Nasze wyroby spełniają wymogi obowiązujących NORM w przemyśle meblarskim (zgodnie z: Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r O normalizacji / Dz. U. Nr 55 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki: z dnia 14 września 1999 r./ Dz. U. Nr 80, poz. 911/ i z dnia 05 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 74, poz. 792 / ).

Pod względem jakości meble kuchenne wyprodukowane przez Spółkę Meblową KAM Sp. j. są zgodne z wymaganiami prawnymi jakie obowiązują w Unii Europejskiej:

  1. Świadectwo Badań nr 321/16/09/2006
    zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa (PN-EN 1479:2006/U/; EN 14749:2005),
  2. Świadectwo Badań nr 347/4/05/2007
    zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa (PN-EN 14749:2007; EN 14749:2005; ISO 7170:1993).


UWAGA!
Wszystkie zamieszczone na tej stronie materiały są własnością Spółki Meblowej KAM Sp. j. Drukowanie i rozpowszechnianie prezentowanych świadectw i certyfikatów jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.

Certyfikaty