PRACA

4.07.2018 r. -
Spółka Meblowa KAM sp. j., producent mebli kuchennych z wieloletnim doświadczeniem w branży meblarskiej, poszukuje osoby na stanowisko: TECHNOLOG MEBLI / GŁÓWNY TECHNOLOG MEBLI.

WYMAGANIA

 

 1. Znajomość programów: AUTODESK INVENTOR i  WOODWORK.
 2. Bardzo dobra znajomość branży meblowej (okucia i materiały).
 3. Znajomość technologii produkcji mebli.
 4. Znajomość zagadnień programowania obrabiarek CNC.
 5. Umiejętność analitycznego myślenia.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne (np. kierunek technologia drewna).

 

OFERUJEMY

 

 1. Pracę w kreatywnym zespole.
 2. Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 3. Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na pełny etat).
 4. Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do umiejętności i doświadczenia.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: info@meblekam.pl

 

Prosimy o umieszczenie w dok. aplikacyjnych, jednego, wybranego oświadczenia:

 1. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę Meblową KAM K.Kosiak, M.Szewczuk, A.Wołosz, T.Zarzębski Spółka Jawna z siedzibą w Milejewie przy ul. Szkolnej 5, 82 -316 Milejewo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego."
 2. Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne):
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółkę Meblową KAM K.Kosiak, M.Szewczuk, A.Wołosz, T.Zarzębski Spółka Jawna z siedzibą w Milejewie przy ul. Szkolnej 5, 82 -316 Milejewo, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Spółkę Meblową KAM."

 

INFORMUJEMY

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółka Meblowa KAM K.Kosiak, M.Szewczuk, A.Wołosz, T. Zarzębski Spółka Jawna z siedzibą w Milejewie przy
  ul. Szkolnej 5, 82 -316 Milejewo, jako pracodawca.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  1. Spółka Meblowa KAM s.j., ul. Szkolnej 5, 82-316 Milejewo
  2. e-mail: ado@meblekam.pl
  3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Spółki Meblowej KAM s.j. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Spółkę Meblową KAM s.j.  Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Spółce Meblowej KAM s.j.