Zasady użytkowania i konserwacji można znaleźć w Karcie Gwarancyjnej KAM.