Projekty UE

Spółka Meblowa KAM sp. j.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom BREXIT w Spółce Meblowej KAM

UE

NAZWA OSTATECZNEGO ODBIORCY:
Spółka Meblowa KAM - K. Kosiak, M. Szewczuk, A. Wołosz, T. Zarzębski - sp.j.
TYTUŁ PROJEKTU: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom BREXIT w Spółce Meblowej KAM
CEL PROJEKTU: Wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na nowe rynki docelowe (w ujęciu geograficznym), na którym przedsiębiorca nie był wcześniej obecny.

DZIAŁANIA:

 1. udział w międzynarodowych targach w roli wystawcy na Międzynarodowych Targach w Poznaniu (MTP) – Meble Polska (21-24.02.20223r.);
 2. wdrożenie technologii podnoszącej wytrzymałość produkowanych elementów - zakup wiertarko-kołczarki.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. poszerzenie rynków zbytu;
 2. zwiększenie przychodów – wzrost przychodów ogółem;
 3. obniżenie jednostkowych kosztów produkcji;
 4. zwiększenie internacjonalizacji działalności Spółki;
 5. zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, w sensie marketingowym.

WYDATKI OGÓŁEM: 115 265,85 EURO
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 115 265,85 EURO
NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE: PBAR.02.01.00-00-0103/22-00


NAZWA OSTATECZNEGO ODBIORCY:
Spółka Meblowa KAM - K. Kosiak, M. Szewczuk, A. Wołosz, T. Zarzębski - sp.j.
TYTUŁ PROJEKTU: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom BREXIT w Spółce Meblowej KAM - BREXIT BEZ STRATY
CEL PROJEKTU: Wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na nowe rynki docelowe (w ujęciu geograficznym), na którym przedsiębiorca nie był wcześniej obecny.

DZIAŁANIA:

Przygotowanie i przeprowadzenie przyjazdowej misji gospodarczej, która została przeprowadzona po nawiązaniu kontaktów biznesowych na MTP (w terminach: 23.03.2023r.; 30.03.2023r.; 13.04.2023r.; 20.04.2023r.) - dla 120 osób – przedstawicieli 60 podmiotów gospodarczych (4 x 30 osób) – m.in. nocleg, catering, wynajem Sali, zabezpieczenie i obsługa techniczna.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. poszerzenie rynków zbytu;
 2. zwiększenie przychodów – wzrost przychodów ogółem;
 3. obniżenie jednostkowych kosztów produkcji;
 4. zwiększenie internacjonalizacji działalności Spółki;
 5. zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, w sensie marketingowym.

WYDATKI OGÓŁEM: 35 786,45 EURO
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 29 094,67 EURO
NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE: PBAR.02.01.00-00-0648/23-00

facebook youtube