Projekty UE

Spółka Meblowa KAM sp. j.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom BREXIT w Spółce Meblowej KAM

UE

NAZWA OSTATECZNEGO ODBIORCY:
Spółka Meblowa KAM - K. Kosiak, M. Szewczuk, A. Wołosz, T. Zarzębski - sp.j.

TYTUŁ PROJEKTU: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom BREXIT w Spółce Meblowej KAM

CEL PROJEKTU: Wprowadzenie oferty przedsiębiorstwa na nowe rynki docelowe (w ujęciu geograficznym), na którym przedsiębiorca nie był wcześniej obecny.

DZIAŁANIA:

  1. udział w międzynarodowych targach w roli wystawcy na Międzynarodowych Targach w Poznaniu (MTP) – Meble Polska (21-24.02.20223r.);
  2. przeprowadzenie przyjazdowej misji gospodarczej – dla 120 osób, przedstawicieli 60 podmiotów gospodarczych - w marcu i kwietniu 2023r.;
  3. wdrożenie technologii podnoszącej wytrzymałość produkowanych elementów - zakup wiertarko-kołczarki.

PLANOWANE EFEKTY:

  1. poszerzenie rynków zbytu - 6 nowych rynków;
  2. zwiększenie przychodów – wzrost przychodów ogółem;
  3. obniżenie jednostkowych kosztów produkcji;
  4. zwiększenie internacjonalizacji działalności Spółki;
  5. zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, w sensie marketingowym.

WYDATKI OGÓŁEM: 142 129,95 EURO

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 142 129,95 EURO

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom BREXIT w Spółce Meblowej KAM

facebook youtube